BANP

начало

>

Доктор Чипев: Нарколепсията може да е обратимо състояние, което да бъде излекувано

В края на 2022 Д-р Петър Чипев посети Болоня, Италия, за да представи България на 13-тите Европейски дни на нарколепсията, организирани от EU-NN European Narcolepsy Network. В интервю той споделя новини относно научния напредък при изследването на нарколепсията и какви са неговите очаквания за 2023 година. Една от най-вълнуващите от тях е, че проучванията показват, че нарколепсията би следвало да е обратимо състояние, което може да бъде напълно излекувано!

Доктор Чипев, бихте ли споделили кои са за вас най-важните открития, свързани с овладяването на заболяването нарколепсия за изминалата 2022 година?

За щастие, нарколепсията е интересна тема в медицинските научни среди вероятно, защото тя отваря много врати към разбирането на съня и будното състояние като цяло. На 13-та конференция по повод Европейските дни на нарколепсията имаше отделен симпозиум на тема „Обзор на 2022 година“, който беше разделен на т.нар. „basic science” или лабораторните открития в тази сфера и „клинична част“, където бяха представени някои от най-интересните проучвания през изминалата година. В чисто научната част бяха представени научни разработки на клетъчно ниво при животински модели на нарколепсия, които касаеха най-общо нови открития за ролята на орексиновите рецептори в развитието на това разстройство на съня като акцентът през последните години е върху новите молекули, които ще се използват за лечение и ефекта им при свързването на тези рецептори. Освен тези данни бяха представени и проучвания върху ролята на други невромедиатори и центрове в мозъка в генерирането на REM съня и в развитието на нарколептични симптоми и болестен фенотип. 

Относно „клиничната част“ най-важните открития според европейските експерти бяха разделени, най-общо, в четири части: 

  1. Комуникация с пациентите и промяната в грижата за тях по време на COVID-19 пандемията (тъй като и 2022 г. все още беше пандемична година, а и наследяваше научни данни, натрупвани през предходните 2020 и 2021 година)
  2. Начеващата промяна в диагностичните критерии на Международната класификация на разстройствата на съня за диагностициране на хиперсомниите с централен произход – там акцентът за момента пада най-вече върху приликите и разликите между т.нар. тип 2 нарколепсия и идиопатичната хиперсомния, които твърде много си приличат в някои отношения
  3. Новите терапевтични възможности за лечение на нарколепсия, тип 1 – тук бяха представени последните публикувани данни за новите т.нар. „орексинови агонисти“, които в близко бъдеще ще са основното поддържащо лечение за пациентите с нарколепсия и дефицит на орексин-1 в мозъка
  4. Одобряването на медикамента Натриев Оксибат за лечение на идиопатична хиперсомния – един от честите видове хиперсомния, за който до момента нямаше одобрено официално лечение.

Кое беше за вас най-впечатляващото от събитието?

Най-впечатляващо за мен, а предполагам и за голяма част от останалите присъстващи на конференцията, бе едно проучване, което на практика доказва една изключително обнадеждаваща и революционна хипотеза. Според данните в това проучване при развитието на болестта нарколепсия клетките, които произвеждат невромедиатора орексин-1, който е дефицитен при тези пациенти, не се унищожават и не изчезват, както се смята според други хипотези. Нещо повече, тези клетки дори не губят капацитета си да произвеждат този невромедиатор. Според Mehdi Tafti, главният изследовател в това проучване, гените, които отговарят за произвеждането на орексин-1 в тези клетки са „заглушени“ чрез т.нар. процес на метилиране на ДНК, механизъм за регулиране на експресията на гени в ДНК, който е често срещан в биологията/биохимията. Съответно нарколепсията би следвало да е обратимо състояние, което може да бъде напълно излекувано, когато се установи причината за заглушаването на тези гени и тяхното нормално функциониране бъде възстановено!

Какво важно развитие очаквате да се случи през 2023 г.?

В глобален мащаб, най-важното събитие, което всички, работещи с пациенти с нарколепсия очакваме е появата на новите лекарства, т.нар. „орексинови агонисти“ (бел.авт. Tова са лекарствата, които  запълват дефицитите в организма, подобно на инсулиновия дефицит). Не мога да кажа дали това се очаква да стане 2023 година, тъй като одобряването и пускането на пазара на тези медикаменти е свързано с дълга и тромава процедура. 

За България моите надежди за 2023 година са в няколко направления:

  1. Да намерим начин за регулярно внасяне на базисните медикаменти за лечение на нарколепсия в България, които да можем да използваме както при пациенти под 18 години, така и при пациенти над 18 години. 
  2. Да бъдем приети за Център за набиране на данни към базата данни на Европейската мрежа по нарколепсия.
  3. Да привлечем клинични проучвания на орексинови агонисти в България, тъй като това е бърз, лесен и безплатен достъп до лечение с препарати, които са преминали нужните базисни проучвания за безопасност и ефективност.
  4. Надявам се и все повече хора да разберат за хиперсомниите и нарколепсията като здравен проблем.