BANP

за нас

асоциацията накратко

Фондация „Българска асоциация на пациентите с нарколепсия“, накратко БАПН, е приобщаващ ресурс за хората с нарколепсия, и лицата, полагащи грижа за тях. БАПН е основана през 2021г. в София от Адриана Андреева Димитрова и Калоян Георгиев Димитров, родители на Боряна Димитрова, диагностицирана с Нарколепсия тип 1 през 2020 г. тогава на 10 години. Целта на асоциацията е да трансформира начина, по който хората с нарколепсия имат достъп до диагноза, лечение, грижа и подкрепа в обществото.

Чрез своята дейност, асоциацията насърчава знание и по-добро разбиране, уважение и подкрепа за хората с нарколепсия и лицата, отговорни за тях. БАПН споделя съвети и прозрения, извежда възможности за подобряване благосъстоянието на пациентите с нарколепсия и организира разнообразни събития, които обединяват различни групи, свързани лично или професионално с темата нарколепсия.

Основната мисия на БАПН е помощ за хората с нарколепсия и тези, които се грижат за тях. Асоциацията насърчава достъпа до ранна диагностика, качествено лечение и емоционална и практическа подкрепа за по-пълноценен живот.

БАПН е независима организация, която осъществява своята дейност в съответствие с Конституцията и законите на Република България. Тя е вписана в Търговския регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел (линк тук ) на 10.02.2022.

Асоциацията е юридическо лице с нестопанска цел – фондация в съответствие с изискванията на Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Асоциацията е доброволна, самоуправляваща се обществена организация и няма политически и религиозен характер. Асоциацията се управлява от Адриана Андреева Димитрова.

БАПН

  • Събира и разпространява информация
  • Организира събития
  • Създава подкрепящи групи